Stresscoaching

Stress er skyld i en 1/3 af alle sygemeldinger i Danmark, og er således en af de helt store udgifter for samfundet og for den enkelte virksomhed.

Jeg tilbyder stresscoaching af medarbejdere, der enten er ramt af stress eller er begyndt at udvise tegn herpå.

Det kan betale sig at forebygge og behandle stressen før den udvikler sig.

Kontakt mig gerne og hør om mulighederne for at nedbringe sygefraværet på jeres arbejdsplads.

Selv ved en relativ beskeden indsats kan der være store besparelser at hente, som det ses i nedenstående estimat: NU

 MÅL

Antal stressrelaterede sygemeldinger

 10

 7

Gennemsnitlig sygemelding i arbejdsdage:

 40

 30

OmkostningerLøn

 406.162 kr.

 213.253 kr.

Vikar i sygeperioden

 646.167 kr.

 339.238 kr.

Refusion

 153.200 kr. (trækkes fra)

 53.620 kr. (trækkes fra)

Tabt produktivitet

 812.325 kr.

 426.470 kr.

Nedsat performance inden sygemelding

 30.462 kr.

 21.324 kr.

Andre omkostninger

 50.000 kr.

 35.000 kr.

Omkostninger til  stresssygemeldinger i alt

 1.741.916 kr.

 946.647 kr.
 Gevinst ved opnåelse af mål

 795.269 kr.


Psykolog Ivan Højgaard Hansen, psykolog-københavn.dk, e-mail: ivanhansen@gmail.com, mobil: 26 71 91 19

Autoriseret af Psykolognævnet under Socialministeriet | Copyright © 2009-2015